Lotos nie zaskoczył wynikami

Dodano: 9 sierpnia 2018
lotos

Dobry kwartał ma za sobą grupa Lotos. Naftowa spółka ponad trzykrotnie poprawiła swój wynik z 2017 r. Nie zaskoczyło to jednak inwestorów i nie wpłynęło na kurs akcji Lotosu.

Jak poinformowała spółka z Wybrzeża zysk grupy Lotos w drugim kwartale tego roku wyniósł 534,9 mln zł wobec 157,4 mln zł przed rokiem. Narastająco od początku roku zysk netto grupy sięgnął 855,7 mln zł, w porównaniu z 568,3 mln zł jakie Lotos zarobił w pierwszych sześciu miesiącach 2017 r.

W pierwszym półroczu 2018 r. Lotos utrzymał poziom skonsolidowanych wyników operacyjnych na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu ubiegłego roku, pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. Kluczowy parametr, EBITDA wg LIFO oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych, wyniósł prawie 1,4 mld zł dzięki utrzymaniu wysokiej efektywności funkcjonowania segmentu produkcji i handlu oraz stabilnemu wynikowi segmentu wydobywczego – podała firma w raporcie kwartalnym.

W drugim kwartale 2018 r. obszar detaliczny wypracował zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 33,9 mln zł (wzrost o 43,6 proc. rok do roku). Na koniec czerwca 2018 r. Lotos posiadał w swojej sieci 485 stacji paliw.

Wyniki Lotosu są zgodne ze wcześniejszymi zapowiedziami i nie zaskoczyły rynku – po publikacji kurs akcji paliwowej spółki praktycznie się nie zmienił i oscylował w granicach 65 zł za walor.

Pod koniec czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lotosu podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok 2017 r. i postanowiło przeznaczyć kwotę prawie 185 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Jej wysokość przypadającą na jedną akcję ustalono na 1 zł brutto, a dzień wypłaty na 28 września 2018 r.

Gdański Lotos to duga, po PKN Orlen, co do wielkości firma petrochemiczna w Polsce. W obu największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa stąd plany ewentualnego połączenia obu koncernów.

Autor: isk