Ponad 8 mld zł odpłynęło z TFI

wykres słupkowy z monet

W kwietniu rodzimy rynek funduszy inwestycyjnych doświadczył sporego odpływu kapitału. Polacy wypłacili z funduszy o 8,6 mld zł więcej niż nabyli nowych jednostek uczestnictwa – wynika z raportu Analiz Online.

Według autorów raportu sytuacja ta była głównie wynikiem przewagi umorzeń w segmencie funduszy niedetalicznych. Z jednego z rozwiązań z oferty Skarbiec TFI wycofano bowiem blisko -10,0 mld zł netto. Jeśli chodzi o fundusze detaliczne kwiecień zakończył się na plusie – do produktów skierowanych do szerokiego grona klientów trafiło blisko +1,3 mld zł netto. Jest to już 16 miesiąc z rzędu z dodatnim bilansem sprzedaży. Licząc tylko od początku br. saldo wpłat i wypłat wyniosło +6,7 mld zł.

Kwiecień nie przyniósł większych zmian, jeśli chodzi o preferencje klientów – największą popularnością wciąż cieszyły się rozwiązania o najniższym ryzyku. Do funduszy gotówkowych i pieniężnych wpłacono ponad +1,8 mld zł netto. To nieco mniej niż w bardzo udanym marcu br., mimo tego był to jeden z najwyższych bilansów sprzedaży w historii. W efekcie, w tym roku do produktów zaliczanych do tego segmentu trafiło już blisko +7,4 mld zł netto. Jeśli chodzi o poszczególne fundusze największą popularnością cieszył się niezmiennie PKO Skarbowy (Parasolowy FIO), do którego wpłacono +530 mln zł netto. To najwyższy miesięczny bilans sprzedaży w historii tego produktu. Na kolejnych miejscach znalazły się UniKorona Pieniężny (+301 mln zł netto) oraz Pekao Pieniężny (+140 mln zł netto).

Kapitał chętnie wpłacano także do funduszy dłużnych – w kwietniu trafiło do nich blisko +290 mln zł netto. Dobra passa w tym segmencie rynku, podobnie jak rozwiązań skupiających się na rynku pieniężnym, trwa nieprzerwanie od stycznia ub. r. Minione dwa miesiące przyniosły jednak sporą zmianę struktury wpłat do poszczególnych grup. Od marca przewagi umorzeń doświadczają bowiem dotychczasowi liderzy pod względem bilansu sprzedaży, czyli fundusze obligacji korporacyjnych. W ubiegłym miesiącu wypłacono z nich ok. -180 mln zł netto. Jest to m.in. pokłosie problemów spółki windykacyjnej GetBack, które doprowadziły do wzrostu niepewności wśród inwestorów.

Autor: Analizy Online