Próchnik jednak do likwidacji

Dodano: 5 czerwca 2018
próchnik

Próchnik, najstarsza spółka notowana na warszawskiej giełdzie znika z rynku. Sąd postanowił o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej odzieżowej spółki.

Przed likwidacją Próchnik bronił się od kilku miesięcy. Choć w połowie ubiegłego miesiąca zarząd Próchnika złożył w łódzkim sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości, deklarował, że wciąż wierzy w realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności firmy. Jednak na wtorkowym posiedzeniu sąd postanowił o likwidacji spółki.

Faktycznie sytuacja znanego ongiś producenta koszul i garniturów była krytyczna. W ub.r. Próchnik odnotował 64,5 mln zł straty netto. Rok wcześniej spółka straciła kolejne 3 mln zł. Nic dziwnego, stale spada bowiem sprzedaż jej produktów - przychody ze sprzedaży w 2017 r. sięgnęły 54,3 mln zł wobec 56,5 mln zł rok wcześniej.

Zadłużenie Próchnika było zbyt duże, dodatkowo ruszyły egzekucje komornicze, zablokowane zostały konta, a zarząd firmy ocenił, że w tej sytuacji zostały ograniczone zdolności restrukturyzacyjne Próchnika.

Akcje Próchnika wyceniane są obecnie po 3 gr, gdyż wobec ujemnych kapitałów spółki istnieją niewielkie szanse na spłatę wierzycieli.

Na giełdowym parkiecie Próchnik zadebiutował 16 kwietnia 1991 r., czyli na pierwszej sesji odrodzonej Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie. Wraz z Próchnikiem na pierwszej sesji notowane były też akcje Exbudu, Tonsilu, Kabli oraz Krosna – wszystko one już dawno zostały wycofane z publicznego obrotu.

Autor: isk