Rośnie portfel kredytowy ING BSK

Dodano: 2 sierpnia 2018
ing_colour

O 5 proc. wrósł w pierwszej połowie br. zysk netto ING Banku Śląskiego. Rynek oczekiwał jednak trochę lepszych wyników - w efekcie kurs akcji banku spadł o 2 proc.

Jak podała spółka w czwartkowym komunikacie, skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale br. wyniósł 372,7 mln zł wobec 360,4 mln zł rok wcześniej. Po dwóch kwartałach zysk netto ING BSK wzrósł o 5 proc. i wyniósł 695 mln zł. Bank konsekwentnie zwiększa udział w finansowaniu firm, przedsiębiorców i klientów indywidualnych. W minionym półroczu ING Bank Śląski, po raz kolejny, osiągnął szybszy niż na rynku wzrost akcji kredytowej.

- Za nami kolejne półrocze dalszego konsekwentnego finansowania polskiej gospodarki. Dynamika wzrostu kredytów była wyższa niż w sektorze. W efekcie na koniec czerwca udział w rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł do 6,0 proc., a w rynku kredytów korporacyjnych do 10,7 proc. W ujęciu nominalnym, przyrost wartości portfela kredytowego w I połowie 2018 był rekordowo wysoki - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

Rzeczywiście, portfel kredytowy ING BSK w pierwszych sześciu miesiącach wzrósł o 14 proc. do poziomu 96,2 mld zł. Nieznacznie zwiększył się też udział kredytów nieregularnych w całości portfela - wyniósł 3 proc. na koniec II kw. wobec 2,7 proc. rok wcześniej. Jak podał bank na jakość portfela kredytowego oprócz wzrostu wolumenów biznesowych i ostrożnej polityki kredytowej wpłynęła transakcja sprzedaży korporacyjnych wierzytelności z portfela aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe.

Choć wyniki ING nie odbiegały znacząco o rynkowych oczekiwań, inwestorzy spodziewali się jednak wyższego zysku netto. W czwartek kurs akcji „śląskiego” banku spadł w czwartek o ponad 2 proc. do poziomu 186 zł za walor.

Autor: isk