Węglowa zadyszka Bogdanki

Bogdanka3

Słabo nowy rok rozpoczęła LW Bogdanka. Niska sprzedaż i spadek zysku szybko zaowocowały zjazdem notowań węglowej spółki na GPW.

Według wstępnych wyników firma Lubelski Węgiel Bogdanka w pierwszych trzech miesiącach 2018 r. mogła się pochwalić przychodami na poziomie 397,9 mln zł – o 14 proc, gorszymi niż w analogicznym okresie 2017 r. Jeszcze gorzej rok dla Bogdanki rozpoczął się, jeśli popatrzeć na wynik finansowy – w pierwszym kwartale spółka zarobiła na czysto 20,9 mln zł, czyli o 67 proc. mniej niż przed rokiem.

Jak podała Bogdanka to efekt niższej produkcji i sprzedaży węgla. Produkcja „czarnego złota” wyniosła w tym okresie 2,09 mln ton, wobec 2,42 mln ton wyprodukowanych w pierwszym kwartale 2017 r. Sprzedaż zaś spadła do 1,96 mln ton z 2,39 mln ton w pierwszych trzech miesiącach 2017 r.

- Na spadek produkcji, a w konsekwencji na pogorszenie wyników rok do roku, wpływ miały czynniki natury geologicznej i hydrogeologicznej w jednej ze ścian (problemy z utrzymaniem stropu i wypływy wody). W efekcie wydajność ściany była niższa niż w normalnych warunkach – poinformował Artur Wasil, prezes LW Bogdanka.

Jego zdaniem problem był przejściowy. - Poradziliśmy sobie z nim i już w marcu produkcja odbywała się zgodnie z planem. Zaległości z pierwszego kwartału nadrobimy w kolejnych okresach. Podtrzymujemy nasz tegoroczny plan wydobycia na poziomie nie mniejszym niż 9 mln ton – dodał Artur Wasil.

Inwestorom nie spodobały się te „przejściowe” problemy. Na otwarciu poniedziałkowych notowań kurs akcji spółki spadł o 10 proc. poniżej 50 zł.

W całym ub.r. zysk netto Bogdanki wyniósł 667 mln zł. Tak wysoki wynik to jednak głównie efekt księgowy - Bogdanka w sprawozdaniu za 2017 rok odwróciła odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych utworzony w 2015 roku. Bez tego czysty zysk netto kopalni wyniósł jedynie 173 mln zł, czyli o blisko 9 mln zł mniej niż w 2016 r.

Autor: isk