Wyniki Lotosu

Dodano: 24 października 2018
Rozliczenie wydatków na paliwo

Spółka Lotos podała szacunkowe wyniki za III kwartał 2018 roku.

Jak podała spółka w komunikacie – szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2018 roku wyglądają następująco:
szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży - 8,34 mld PLN;
szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) - 0,87 mld PLN;
szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) - 1,04 mld PLN; szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO) - 0,89 mld PLN;

Spółka podała, że negatywny wpływ na wynik segmentu wydobywczego miał postój remontowy na obszarze Sleipner.

Autor: S.Maj