Zaliczka PGNiG na poczet dywidendy

Dodano: 30 października 2018
paliwo jądrowe

Zarząd PGNiG poinformował, że podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku Spółki za 2018 r. 

Jak podano w komunikacie: zaliczką objętych będzie 5.778.314.857 akcji Spółki. Oznacza to wypłatę zaliczki w wysokości 0,07 zł na akcję.
Dodatkowo, Zarząd PGNiG wyznaczył:
a) dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do zaliczki na 26 listopada 2018 r. 
b) dzień wypłaty zaliczki na 3 grudnia 2018 r. 
W dniu 29 października 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki.

Autor: S.Maj