Zawieszenie notowań spółki Krezus

Dodano: 23 października 2018
klepsydra czasu na notowaniach i wykresach

22 października zarząd spółki Krezusa poinformował o rezygnacji prezesa zarządu. Dość szybko zareagował KNF, żądając zawieszenia notowań.

Prezes Krezusa Jacek Ptaszek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki Krezus. Jak podaje zarząd, Pan Jacek Ptaszek nie podał przyczyny takiej decyzji.
Jak podaje UKNF – - W wyniku działań nadzorczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ustalił, że jeden z akcjonariuszy Spółki dokonał transakcji sprzedaży akcji Krezus SA, w wyniku których powstał obowiązek podania tej informacji do publicznej wiadomości. W związku z ostatecznym upływem w dniu wczorajszym terminu wykonania obowiązku notyfikacji przez tego akcjonariusza oraz faktem, iż spółka nie podała tej informacji do publicznej wiadomości UKNF zażądał od GPW zawieszenia notowań akcji Krezus SA.
Najprawdopodobniej chodzi o sprzedaż akcji przez byłego już prezesa Jacka Ptaszka, w wartości 430 156 zł.

Autor: S.Maj