Polityka (ale nie pieniężna...) zaczyna wpływać na giełdy

Pozytywny impuls, jaki napłynął na rynki po niedawnych posiedzeniach Fed i Banku Japonii, traci swoją moc. Najwyraźniej zaczyna ustępować nie tylko niekorzystnym sygnałom makroekonomicznym, ale także politycznym.

Fed krzywdy nikomu nie zrobił

Strach ma wielkie oczy. Taki wniosek można wyciągnąć po wczorajszym posiedzeniu FED. Komitet nie zdecydował się na drugą  w cyklu podwyżkę stóp procentowych.

Moment przełomu już majaczy na horyzoncie

Na kilka godzin przed posiedzeniami komitetu otwartego rynku rezerwy federalnej i Banku Japonii, rynki finansowe pozostają w głębokiej niepewności w kwestii decyzji, jakie mogą być podjęte. Choć prawdopodobieństwo podniesienia przez Fed stóp procentowych szacowane jest na zaledwie około 20 proc., rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji pozostaje na najwyższym od dwóch miesięcy poziomie około 1,7 proc.

Jest mało miejsca na umocnienie polskiej waluty

Dziś ważne dane z Polski, a w środę FOMC. Niezależnie od tego, jakie będą te dane i czy w USA zmieni się główna stopa procentowa, to i tak miejsce dla aprecjacji złotego jest ograniczone.

Niestrawny Deutsche Bank na śniadanie. Co na obiad?

Akcje Deutsche Banku zostały przecenione dziś rano o 8%, po tym jak amerykański Departament Sprawiedliwości zażądał od banku 14 mld USD tytułem ugody. To nada kolorytu piątkowej sesji w Europie. Dalej jednak dla giełd kluczowe znaczenie będzie miało zbliżające się posiedzenie Fed. To ono wskaże im kierunek na kolejne tygodnie.

Brakuje zrozumienia między inwestorami a bankami

Inwestorzy czują, że Europejski Bank Centralny popełnił błąd, gdy podniósł prognozę wzrostu na ten rok, nie dostrzegając słabych danych. Czują się też zdezorientowani, gdy patrzą na to, co robi amerykański Fed.

Co się dzieje, gdy zaśnie „strażnik popytu”

Niemal dwa tygodnie temu, ostatniego dnia wakacji, akcje ING Banku Śląskiego osiągnęły swoje historyczne maksimum. Dla wielu osób akcje tego banku to symbol. Wielka prywatyzacja, wielkie kolejki, wielkie oczekiwania, wielka przebitka podczas pierwszego notowania i wielka irytacja tych, którzy nie zdołali sprzedać (bo zbyt długo trwało potwierdzanie świadectw depozytowych). Akcje banku zadebiutowały w styczniu 1994 roku po cenie 6,5 mln zł (trzynaście razy więcej, niż sprzedawane w ofercie). W ciągu roku straciły ponad 80%. Dwanaście lat było potrzebne, żeby cena banku pokonała tę wartość z debiutu.

Oto czemu Polacy unikają funduszy akcji

Polacy są wyjątkowo konserwatywni, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne. Według danych firmy Analizy Online, na koniec lipca fundusze akcji miały jedynie 10,5-procentowy udział w rynku (27,1 mld aktywów). Więcej oszczędności trzymaliśmy w funduszach obligacji – 42,7 mld, a także w funduszach pieniężnych i gotówkowych (30,7 mld).

Na złotym i eurodolarze wszystko jest możliwe

Jest szansa na wzmocnienie złotego,, ale prawdopodobieństwo realizacji zysków z wcześniejszych dni też jest duże. Na EUR/USD widać dwie sprzeczne tendecje. Rynek generalnie „trawi” wynik posiedzenia EBC oraz decyzję Moody’s o niezmienianiu ratingu Polski.

Jak migracje wpływają na ceny mieszkań

W Łodzi i Katowicach średnie ceny nowych mieszkań są prawie o 40% wyższe od tych z rynku wtórnego. Znaczna różnica nie wynika, jak mogłoby się wydawać, z zawyżania cen przez deweloperów, lecz z niskiej wartości używanych lokali. Według Expandera dzieje się tak, ponieważ we wspomnianych miastach szybko spada liczba ludności. Odwrotna sytuacja występuje natomiast w Warszawie i Rzeszowie, gdzie napływ nowych mieszkańców powoduje, że różnice w cenach są nieznaczne.