2017-1473520061sAX

Bardziej stabilnego roku 2017

Serwis Inwestora życzy Państwu stabilnego, pełnego sukcesów i zysków roku 2017! W sumie, gdy popatrzymy na wykres MSCI All Coutries World Index, rynki akcji znajdują się w całkiem ciekawym miejscu.

Jak zarabiać na obligacjach w nadchodzących miesiącach

Nie ma już raczej wątpliwości, że na globalnym rynku obligacji mamy do czynienia z trwałą zmianą tendencji. Za sprawą podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła od czerwca z 1,36 do niemal 2,6 proc. Tak duży ruch wpłynął na sytuację na rynkach całego świata. Rosnąca jeszcze do niedawna lista obligacji o ujemnych rentownościach skurczyła się szybko i obecnie widnieją na niej tylko papiery Szwajcarii.

7ba73413e387e33bcb0d34c07c96738130b78ee5-medium

Ostrzeżenie dla inwestujących w IKE i IKZE

Po rozmontowaniu OFE po raz pierwszy, czyli umorzeniu obligacji na indywidualnych kontach emerytów (połowa zgromadzonych środków została przeniesiona do ZUS) Adam Stańczak kilkukrotnie pisał na łamach blogów BOSSA, że nie należy mieć złudzeń co do tego, co stanie się z pozostałymi aktywami. To, kto będzie wówczas u steru władzy, nie ma większego znaczenia. Możliwość została otwarta.

SID39 do druku-1

Strategie giełdowe typu long

Wielu inwestorów nie chce dziś słyszeć o kupowaniu akcji. A już o strategii „kup i trzymaj” w ogóle. Ostatnie 15 lat było dla niej bardzo niepomyślne. Jednak są dowody na to, że jest ona najlepszą strategią, jaką wymyślono. I że bije na głowę strategię aktywnej alokacji. Te dowody, oraz szczegóły innych giełdowych strategii typu long, znajdą Państwo w najnowszym numerze specjalnym dwutygodnika „Pieniądze&Inwestycje”.

Co oznacza bessa na obligacjach dla S&P500?

Od lipca trwa na rynkach obligacji cykliczna bessa. W USA od historycznego dołka rentowność 10-letnich obligacji wzrosła o 1,2 pkt. proc. Z podobnymi sygnałami - "rentowność 10-latek rośnie z wieloletniego dołka o 1,2 pkt. proc." - mieliśmy w USA wcześniej do czynienia w okresie minionego pokolenia 7-krotnie.

Rok 2017 może być dobry dla dużych polskich spółek

Widzimy dużą szansę na to, że w 2017 roku warszawska giełda w końcu zacznie się zachowywać porównywalnie z parkietami zagranicznymi – mówi Robert Burdach, zarządzający funduszami akcji Union Investment TFI.

Wall Street wierzy, WGPW ma nadzieję

Hossę na nowojorskiej giełdzie podtrzymuje związana z wyborem Donalda Trumpa wiara, że amerykańska gospodarka wejdzie w fazę ożywienia, między innymi dzięki obniżeniu podatków i pakietowi wydatków publicznych na infrastrukturę. Wiara ta dotyczy także poprawy warunków działania wielu spółek i całych branż.

Nadchodzi hossa? Odpowiedź dadzą fundusze inwestycyjne

Od 4 miesięcy obserwujemy ujemne saldo napływu środków do funduszy akcji. Jednak udana końcówka roku stwarza podstawy do zmiany tej tendencji już od pierwszych miesięcy 2017 roku.

Czy wyceny na WGPW są już atrakcyjne?

Dlaczego w najbliższym czasie można spodziewać się wzrostu cen polskich obligacji? Czy małe i średnie spółki z WGPW są już atrakcyjnie wycenione? Na te pytania odpowiadają analitycy Money Makers.

Cena ropy będzie rosnąć, a cena obligacji spadać

Jeśli wzrost cen ropy naftowej nie wyhamuje, konsumenci będą musieli głębiej sięgnąć do swoich portfeli – uważa Radosław Piotrowski, zarządzający funduszami Union Investment TFI.