2017-1473520061sAX

Bardziej stabilnego roku 2017

Serwis Inwestora życzy Państwu stabilnego, pełnego sukcesów i zysków roku 2017! W sumie, gdy popatrzymy na wykres MSCI All Coutries World Index, rynki akcji znajdują się w całkiem ciekawym miejscu.

Jak zarabiać na obligacjach w nadchodzących miesiącach

Nie ma już raczej wątpliwości, że na globalnym rynku obligacji mamy do czynienia z trwałą zmianą tendencji. Za sprawą podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła od czerwca z 1,36 do niemal 2,6 proc. Tak duży ruch wpłynął na sytuację na rynkach całego świata. Rosnąca jeszcze do niedawna lista obligacji o ujemnych rentownościach skurczyła się szybko i obecnie widnieją na niej tylko papiery Szwajcarii.

7ba73413e387e33bcb0d34c07c96738130b78ee5-medium

Ostrzeżenie dla inwestujących w IKE i IKZE

Po rozmontowaniu OFE po raz pierwszy, czyli umorzeniu obligacji na indywidualnych kontach emerytów (połowa zgromadzonych środków została przeniesiona do ZUS) Adam Stańczak kilkukrotnie pisał na łamach blogów BOSSA, że nie należy mieć złudzeń co do tego, co stanie się z pozostałymi aktywami. To, kto będzie wówczas u steru władzy, nie ma większego znaczenia. Możliwość została otwarta.

SID39 do druku-1

Strategie giełdowe typu long

Wielu inwestorów nie chce dziś słyszeć o kupowaniu akcji. A już o strategii „kup i trzymaj” w ogóle. Ostatnie 15 lat było dla niej bardzo niepomyślne. Jednak są dowody na to, że jest ona najlepszą strategią, jaką wymyślono. I że bije na głowę strategię aktywnej alokacji. Te dowody, oraz szczegóły innych giełdowych strategii typu long, znajdą Państwo w najnowszym numerze specjalnym dwutygodnika „Pieniądze&Inwestycje”.

Stabilność ekonomiczna, niestabilność polityczna

Na wykresie indeksu WIG20 powstała formacja trzech białych żołnierzy – jest to silny sygnał kupna. Co więcej, kurs przełamał linię trendu spadkowego. Najbliższy opór to poziom 110 zł. Oscylator RSI jest jednak wykupiony, toteż nadchodzące dni mogą przynieść korektę, która zakończy pierwszą falę wzrostów.

AID116 do druku-1

Na co uważać inwestując w obligacje korporacyjne

Upadłości emitentów to nie są jedyne problemy, jakie napotka inwestor, który zdecyduje się na fundusze obligacji korporacyjnych. Znacznie częściej inwestor może spotkać się z problemem iluzji stabilności i bezpieczeństwa. Fundusze, w których portfelach obligacje korporacyjne mają wysoki udział, charakteryzują się z reguły bardzo małą zmiennością wartości jednostek. Jest to jednak iluzja wynikająca ze sposobu, w jaki wyceniane są składniki portfela.

Co oznacza bessa na obligacjach dla S&P500?

Od lipca trwa na rynkach obligacji cykliczna bessa. W USA od historycznego dołka rentowność 10-letnich obligacji wzrosła o 1,2 pkt. proc. Z podobnymi sygnałami - "rentowność 10-latek rośnie z wieloletniego dołka o 1,2 pkt. proc." - mieliśmy w USA wcześniej do czynienia w okresie minionego pokolenia 7-krotnie.

Rok 2017 może być dobry dla dużych polskich spółek

Widzimy dużą szansę na to, że w 2017 roku warszawska giełda w końcu zacznie się zachowywać porównywalnie z parkietami zagranicznymi – mówi Robert Burdach, zarządzający funduszami akcji Union Investment TFI.

c680c631f9ba76447e66c2a160f619b53252cdad-medium

Czy rynki lubią zmianę i niepewność

WIG20 od początku grudnia utrzymuje się ponad poziomem 1,900 punktów. Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od kwietnia 2016 roku. Od dołka w czerwcu (załamanie po wynikach referendum w Wielkiej Brytanii) indeks dużych spółek zyskał już 17%! I rośnie, mimo niepokojów politycznych w Polsce. Jak to możliwe?

Feather-Nature-Wildlife-Bird-Black-Swan-Water-1034891

Czy Fed okaże się... czarnym łabędziem?

Za nami posiedzenia dwóch najważniejszych światowych banków centralnych: amerykańskiego i europejskiego. Poznaliśmy dwie najbardziej wyczekiwane decyzje w tym roku. Czy jako inwestorzy jesteśmy dzięki nim mądrzejsi? To kwestia dyskusyjna.