Strategie giełdowe Boston i Oxford   

Dodano: 7 czerwca 2018
monety na notowaniach

Jeśli inwestujesz, to chcesz mieć profesjonalne i kompetentne wsparcie na dobre czasy i na te złe. Takie, które sprawdzi się podczas najbardziej dynamicznych zmian na rynku. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw Twoim potrzebom i przedstawić Ci unikatowy sposób myślenia o zachodzących zmianach na rynku, o tajnikach zmian na kursach akcji giełdowych firm. Zaproponować nowe spojrzenie na zmiany układu sił na wykresach spółek, po którym rodzi się nowy potencjał do silnych ruchów i nowych inwestycji.  

Już inwestujesz? A może dopiero myślisz o zainwestowaniu na giełdzie? Właśnie dla Ciebie powstały dwie zupełnie nowe, unikatowe edukacyjne strategie giełdowe – dynamiczny „Boston” oraz dywidendowy „Oxford”. Po co? Aby maksymalizować Twoje zyski. Obie strategie giełdowe to doskonałe narzędzia dla Ciebie bez względu na to, czy masz do dyspozycji kilka, czy kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zwiększyć zyski, ograniczyć ryzyko

Inwestowanie na rynku kapitałowym to ryzyko, czasami nawet duże. Lecz najlepsi traderzy potrafią je zminimalizować, sprowadzić prawie do zera. Edukacyjne strategie, które będziesz mógł poznać na łamach „Serwisu Inwestora”, pomogą Ci ograniczyć to ryzyko oraz zwiększą szansę zmaksymalizowania Twoich zysków.

Strategia, w naszym mniemaniu oznacza poszukiwanie momentów, szans dla których prawdopodobieństwo uzyskania sukcesu jest istotnie wyższe. Chcemy, żebyś też nauczył się specyficznego myślenia o wahaniach kursów, bo układają się one cały czas w ten sam pozornie niezrozumiały wzorzec. W jego obliczu sporo inwestorów popełnia błędy, zniechęca się lub po prostu zaczyna to traktować jak ruletkę. A tego nie chcemy, gdyż rynek akcji to miejsce dla obydwu stron - firm które pozyskują kapitał na swój biznes i osób, które robię z niego biznes dla siebie - czerpiąc korzyści pod postacią dywidendy czy zyskując na zmianach samego kursu akcji. Tak rozumiana chciwość, jak mawiał Gordon Gekko ze słynnego „Wall Street”, jest nie tylko dobra, ale nawet pożądana.

Korzystając z naszych strategii giełdowych będziesz mógł wychwytywać momenty, gdy prawdopodobieństwo uzyskania sukcesu nagle wzrasta i będziesz mógł to wykorzystać we własnych inwestycjach.

 

Nasz ekspert

Zanim podejmiesz być może najlepszą decyzję finansową w swoim życiu, poznaj bliżej autora tych strategii. Michał Pietrzyca jest uznanym ekspertem rynkowym, a prowadzone przez niego edukacyjne portfele przynosiły zyski liczące od 20 do nawet 100 procent! Na co dzień Michał jest uznanym analitykiem technicznym. Nasz ekspert od 15 lat wykorzystuje swoje doświadczenie do handlowania na rynkach akcji, Futures i FX. Prowadzony przez niego poprzednio na łamach „Serwisu Inwestora” portfel edukacyjny osiągnął ponad 120-procentową stopę zwrotu. Teraz chce podzielić się swoją wiedzą i unikatowym spojrzeniem na rynek. Dzięki temu będziesz sobie lepiej radzić na giełdzie, zwiększysz swoją skuteczność oraz będziesz lepiej przygotowany na zmiany trendów.  


Strategia dywidendowa Oxford

Edukacyjna strategia Oxford jest idealna dla długofalowego inwestora, który niekoniecznie chce łączyć podejście długofalowe z dynamicznym tradingiem. Strategia w swoich zarysach zakłada timingowe pozyskiwanie akcji perspektywicznych spółek, ale tylko przy wyznaczonych punktach zwrotnych. Takie założenia pokazują, że cierpliwość na rynku popłaca i właśnie w takich warunkach inwestorzy nabierają dojrzałości i pewności siebie.

Model oxfordzki zakłada dobieranie spółek do portfela i budowanie na nich pozycji w złożony i stonowany sposób. Dopuszcza stosunkowo dużą koncentrację - bo aż 50 procentową - w jedną spółkę. Widać zatem, że nie jest to typowy dywidendowy, „książkowy” model, ale ultranowoczesna matryca do segmentowania rynku na miarę jego profilu, który sukcesywnie monitorujemy. Dzięki temu poznasz nowoczesne ujęcie dywidendowe, które często stosują fundusze hedgindowe. Poznasz i zrozumiesz mechanizmy, jakie rządzą w długoterminowym inwestowaniu. Przede wszystkim jednak zobaczysz na naszych transakcjach, jak w rzeczywistości to wszystko funkcjonuje

Strategia na dobre i złe czasy

Sprawdzamy zmienność, głębokość oraz ciekawe transakcje, które nominują spółki do grona pro-dywidendowych. Inaczej mówiąc strategia Oxford prowadzi skrupulatną selekcję spółek, nadających się do wypłacania dywidendy. Ponadto jej ważną cechą jest wysoka rotacja w składzie portfela.

Model zakłada możliwość wcześniejszej realizacji zysku albo nawet zajęcie pozycji na rynku FW20 (kontraktów terminowych), jako alternatywę na czasy, gdy na rynek zawita bessa w celu ochrony kapitału i zabezpieczenia posiadanych zysków.

Zatem w naszym modelu dzięki kontraktom terminowym pokażemy, że możliwe też jest zarabianie, gdy notowania na GPW zaczną spadać. Nauczysz się jak chronić zyski przy cierpliwym spoglądaniu na rynek w długim horyzoncie czasu.

Model dywidendowy

Strategia Oxford mocno bazuje na wykresach spółek, ale kwalifikuje do portfela tylko takie, które potencjalnie mogą podzielić się zyskiem. Zakłada także zamknięcie zyskownych pozycji na danych akcjach przed dniem dywidendy. Strategia bazuje na wykrywaniu specyficznego momentum tj. pędu popytu rynku na konkretne akcje właśnie pod kątem spodziewanej dywidendy. Także wyszukiwane spółki powinny być okresowo lepsze od rynku, a przy wstępowaniu fazy dystrybucyjnej będą usuwane z portfela. Strategia Oxford zawiera kwintesencję czytania ważnych trendów dzięki czemu będziesz je mógł wychwycić również na innych spółkach.

Strategia Oxford jest idealnym modelem dla długofalowego inwestowania na rynku akcji. Dzięki niej nauczysz się jak budować pozycję na rynku akcji na przestrzeni kilku miesięcy oraz jak ją monitorować, aby ostatecznie przetrzymać ją do dnia nabycia prawa do dywidendy. Poznasz wzorzec dywidendowy, ale w nowoczesnym ujęciu.

Model Oxford jest niekonwencjonalnym podejściem do klasycznych strategii dywidendowych, gdyż zakłada zamknięcie zyskownych pozycji na danych akcjach tuż przed dniem dywidendy. Wówczas nie odnotujemy w portfelu zysku z tytułu nabycia prawa do dywidendy, ale wzrost kursu w oczekiwaniu na nią w zupełności nam to wynagrodzi. Jak to zrobić? Tego właśnie zamierzamy Cię nauczyć.

Strategia dynamiczna Boston

Edukacyjna strategia Boston jest przeznaczona dla bardziej aktywnych inwestorów, którzy chcieliby mechanicznie wyłapywać konkretne trendy we wczesnych fazach rozwoju. Najsilniejszym atrybutem tej strategii jest wysoka skuteczność i marginalizowanie ryzyka. Bazuje ona na wykresie czytanym wg price action oraz przy badaniu stanów na silnych wskaźnikach analizy technicznej według określonych zależności statystycznych. Strategia powinna zainteresować zarówno inwestorów początkujących jak i doświadczonych graczy.

Strategia ta preferuje podejście całościowe. Jej główne założenie polega na równoległym obserwowaniu wielu sygnałów technicznych, ilościowych i jakościowych, z których raz na jakiś czas wypływa silny przekaz o danej zależności cenowej czy konkretnym trendzie, sygnalizujące przesłanki do zakupu lub sprzedaży akcji.

Edukacyjny model bostoński dopuszcza maksymalnie 20 proc, koncentracji w jedną spółkę i zajmowanie pozycji na rynku kontraktów terminowych, futures WIG20, jako alternatywę na czasy, gdy na rynek zawita bessa w celu ochrony kapitału i zabezpieczenia posiadanych zysków. Zatem w naszym modelu, dzięki kontraktom terminowym możliwe będzie też zarabianie, gdy notowania na GPW zaczną spadać. W ten sposób przedstawiamy inwestorom, jak mogą działać różne mechanizmy rynku finansowego, mając na celu minimalizowanie rynkowego ryzyka czy nadmiernych wahań.

Strategia dla zdeterminowanych inwestorów

Pamiętajmy także, że w czasie dekoniunktury na rynku akcji, rynek futures (kontraktów terminowych) pozwala nam na zajęcie pozycji krótkich w celu przynajmniej częściowej ochrony kapitału i zabezpieczenia posiadanych zysków. Ponadto dzięki temu możliwe jest również zarabianie, gdy globalnie mamy do czynienia z krachem i dotkliwymi spadkami na rynkach akcji.

Takie podejście dynamicznego Bostonu jest idealnym rozwiązaniem dla zdeterminowanych inwestorów, którzy dopiero poznają rynek finansowy, ale wiedzą, że trzeba na nim działać w sposób mocno zdyscyplinowany. Dzięki modelowi Boston będziesz mógł nauczyć się na przykładach, jak rozsądnie korzystać z dostępnych na rynku instrumentów.

Portfel bostoński nie porównuje się do benchmarku, choć sam jego wynik będzie można zestawić z osiągnięciami szerokiej średniej giełdowej WIG. Jego portfel będzie dążył do absolutnej stopy zwrotu, którą staramy się powiększać w każdych warunkach rynkowych. Model Boston jest doskonałą ilustracją zmienności rynku i pozwala wypracować wzorce pozwalające nauczyć się jak o wiele lepiej radzić sobie z panującą zmiennością i nagłymi zwrotami trendów.

Wsparcie i edukacja

Zarówno dywidendowy Oxford jak i dynamiczny Boston to mariaż nauki i doświadczenia. Ich funkcjonowanie poznasz na cyklicznych webinariach, na które już serdecznie Cię zapraszamy. Na nich między innymi zobaczysz procesy kierujące notowaniami wybranych akcji i nauczysz się ich używać, aby budować swoje wzorcowe portfele.

Jak zbudować odpowiedni model, podpowie Ci nasz ekspert Michał Pietrzyca. Wypracował on półautomatyczny system transakcyjny, który jest zbudowany w oparciu o całą wiedzę, jaką chcemy Ci przekazać. Wiedzę o rynku akcji, procesach nim rządzących, o zmienności kursów i niespotykanych ryzykach, które są codziennością. Dzięki naszym szkoleniom online nauczysz się jak to ryzyko ograniczać do minimum. Dowiesz się jak czytać wykresy, zmiany układ sił a co najważniejsze zobaczysz w praktyce to na naszym przykładowym, edukacyjnym portfelu. Dzięki temu wzmocnisz swój warsztat inwestora i zwiększysz skuteczność na rynku.

Korzyści wynikające ze strategii

Twoje doświadczenie jako inwestora jest istotne, ale nie zawsze wystarczające. Dzięki dostępowi do wybranej przez Ciebie strategii, zyskasz wiedzę jak inwestować skutecznie – długofalowo lub dynamicznie, maksymalizując zyski na giełdzie, a także poznasz sposoby na uchronienie się przed ewentualnymi stratami.

Otrzymasz od nas pakiet praktycznych i cennych informacji a w nim:

- edukacyjny portfel prowadzony "na żywo" przez eksperta giełdowego i tradera Michała Pietrzycę wraz z bieżącą analizą techniczną spółek,

- ocenę branży i uzasadnienie eksperta, dlaczego właśnie wybrał tę, a nie inną spółkę,

- kompendium, które pozwoli Ci zrozumieć zasady działania strategii dywidendowej,

- listę proponowanych działań w ramach edukacyjnego portfela na wyznaczonych wcześniej spółkach,

- alerty wysłane sms-em oraz mailowo w przypadku zmian w portfelu,

- historię transakcji z komentarzami eksperta i gotowymi wnioskami,

- udział w cyklicznych webinariach, na których omówimy spółki z portfela, bieżącą sytuację na GPW, oraz wiele innych edukacyjnych zagadnień.

Ale to jeszcze nie wszystko…

Otrzymasz także dostęp do:

- praktycznych informacji od cenionych ekspertów w co inwestować, zarówno dla osób dysponujących relatywnie dużym kapitałem, jak i dla tych ze szczuplejszym portfelem,

- najświeższych trendów rynkowych, dzięki którym będziesz miał szansę kontrolować inwestycje i świadomie planować swoje decyzje finansowe,

- szczegółowych analiz branż i spółek, - artykułów z zakresu tradingu oraz analizy technicznej,

- cotygodniowego newslettera z podsumowaniem ważnych i praktycznych informacji z giełdy i ze świata wraz z komentarzami i wskazówkami.

Autor: Jacek Iskra Redaktor "Serwisu Inwestora"