WYDANIE ARCHIWALNE

Firma rozwija się zarówno poprzez akwizycje, jak i organicznie. I świetnie jej to idzie.

czytaj więcej »

Spółka zawarła umowę na dostawy z wielkim koncernem motoryzacyjnym. Rekomendacje z cenami docelowymi idą w górę.

czytaj więcej »

Dobre wyniki z IV kwartału ub.r. spółka powinna utrzymać w I połowie 2015 r.

czytaj więcej »

Przychody ze sprzedaży rosną. Są duże szanse na dywidendę - decyzja 24 czerwca!

czytaj więcej »

Spółka będzie integrować kluczową produkcję w jednym zakładzie. To da potężne oszczędności. Wyniki ma dobre, będą jeszcze lepsze.

czytaj więcej »

Co prawda niektóre domy maklerskie obniżyły rekomendacje, ale nasz filtr fundamentalny wciąż utrzymuje spółkę w portfelu.

czytaj więcej »

Wynik netto w I kwartale spadł o połowę, ale po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych - wzrósł o 30%!

czytaj więcej »

Negatywnie na wynik spółki wpłynęła ostatnio operacja zbycia akcji przez firmę zależną. Gdyby nie to, zyski za I kwartał wzrosłyby a 26% r/r.

czytaj więcej »

Wyniki spółka pokazała ostatnio neutralne, ale potencjału nie można jej odmówić.

czytaj więcej »

Według niektórych, walor ma potencjał do ponad 10-proc. wzrostu.

czytaj więcej »

wiper-pixel