Opis strategii

Strategia dywidendowa Oxford

Edukacyjna strategia Oxford jest idealna dla długofalowego inwestora, który niekoniecznie chce łączyć podejście długofalowe z dynamicznym tradingiem. Portfel tej strategii będzie timingowo pozyskiwał perspektywiczne spółki, ale tylko przy wyznaczonych punktach zwrotnych. Takie założenia pokażą, że cierpliwość na rynku popłaca i właśnie w takich warunkach inwestorzy nabierają dojrzałości i pewności siebie.

Model oxfordzki zakłada dobieranie spółek do portfela i budowanie na nich pozycji w bardziej złożony i stonowany sposób. Dopuszcza większą koncentrację - bo aż 50 proc. - w jedną spółkę. Widać zatem, że nie jest to typowy dywidendowy, „książkowy” model, ale ultranowoczesna matryca do segmentowania rynku na miarę jego profilu, który sukcesywnie monitorujemy. Dzięki temu  poznasz nowoczesne ujęcie dywidendowe, które często stosują  fundusze hedgindowe. Poznasz i zrozumiesz mechanizmy, jakie rządzą w długoterminowym inwestowaniu. Przede wszystkim jednak zobaczysz na naszych transakcjach, jak w rzeczywistości to wszystko funkcjonuje.

 Sprawdzamy zmienność, głębokość oraz ciekawe transakcje, które nominują spółki do grona pro-dywidendowych. Inaczej mówiąc strategia Oxford prowadzi skrupulatną selekcję spółek, nadających się do wypłacania dywidendy. Ponadto jej ważną cechą jest wysoka rotacja w składzie portfela.

 Możliwe jest również wcześniejsze zrealizowanie zysku albo częściowo zajęcie pozycji na rynku FW20 (kontraktów terminowych),  jako alternatywę na czasy, gdy na rynek zawita bessa w celu ochrony kapitału i zabezpieczenia posiadanych zysków. Zatem w naszym modelu dzięki kontraktom terminowym pokażemy, że możliwe też jest zarabianie, gdy notowania na GPW zaczną spadać. Zobaczysz jak chronić zyski przy cierpliwym spoglądaniu na rynek w długim horyzoncie czasu.

Opis strategii

Strategia dynamiczna Boston

Edukacyjna strategia Boston jest przeznaczona dla bardziej aktywnych inwestorów, którzy chcieliby mechanicznie wyłapywać konkretne trendy we wczesnych fazach rozwoju.

Najsilniejszym atrybutem tej strategii jest wysoka skuteczność i marginalizowanie ryzyka. Bazuje na wykresie czytanym według Price Action oraz przy badaniu stanów na silnych wskaźnikach analizy technicznej według określonych zależności statystycznych. Strategia powinna zainteresować zarówno inwestorów początkujących jak i doświadczonych graczy.

Strategia ta preferuje podejście całościowe. Jej główne założenie polega na równoległym obserwowaniu wielu sygnałów technicznych, ilościowych i jakościowych, z których raz na czas wypływa silny przekaz o danej zależności cenowej czy konkretnym trendzie, sygnalizujące przesłanki do zakupu lub sprzedaży akcji.

Model bostoński dopuszcza maksymalnie 20 proc, koncentracji w jedną spółkę i zajmowanie pozycji na rynku kontraktów terminowych, futures WIG20, jako alternatywę na czasy, gdy na rynek zawita bessa w celu ochrony kapitału i zabezpieczenia posiadanych zysków. Zatem w naszym modelu, dzięki kontraktom terminowym możliwe będzie też zarabianie, gdy notowania na GPW zaczną spadać. W ten sposób przedstawiamy inwestorom, jak mogą działać różne mechanizmy rynku finansowego, mając na celu minimalizowanie rynkowego ryzyka czy nadmiernych wahań.

E-booki do pobrania

Biblioteka Inwestora

wiper-pixel